Sven-Erik Olsson

Teknisk officér i Försvarsmakten-2000. Teknisk chef på olika förbandsnivåer i armén nationellt och internationellt. Utnämnd major vid 31 års ålder, ledde därefter Hässleholms garnisons samlade organisation för teknisk tjänst – 2000.

2000 – Vd och produktionschefsroller i tillverkningsindustrin. Främst inom verkstad/tryckkärl- värmeväxlaretillverkning för såväl privatägda som börsnoterat företag. Produktion för den nordiska och internationella marknaden.

Flera tidigare och pågående förtroendeuppdrag inom olika slags föreningar.

Driver sedan 2018 seolsson AB.