Ledningsstöd

Knytande av kontakter/förmedla kund- leverantörintresse samt komma igång med sådana nya relationer.

• Myndighetskontakt såsom t ex arbetsmiljöverket
• Kontakt med arbetstagarorganisation
• Genomförande av aktiviteter som t ex kvalitetsrevision, kundrevision, myndighetsbesök, kundbesök, avtalsförhandlingar.