Projektledning

Tillverkningsprojekt innehållande bl a framtagning av tekniskt underlag, upphandling av underleverantörer, kvalitetssäkring av tillverkningen, kunduppföljning i produktionen, utleverans och produktdokumentation.